STEMPEL FRA 2017 OG FRIMERKE FRA 2015

Brev stemplet på Landsgildetinget i Trondheim i 2017.

Frankert med «Gildefrimerket» fra 2015. Pris  kr 40.