Speidernes Frimerkebank drives av og for speidere, og har som målsetning å øke interessen for frimerkesamling og filateli blant speidere i Norge. Frimerkebanken er en del av arbeidet til St. Georgsgildene i Norge.

Frimerkebanken deltar på leir og stevner, her selges artikler som har interesse for speidere som samler på frimerker. Det lages egne stempler til bruk på leiren.

Speiding har vært tema på flere norske frimerker:

Denne siden er under utvikling. De tidligere sidene til Frimerkebanken er fortsatt tilgjengelige.
Her finner du tidligere sider

Dersom du er speider, kan du hos oss supplere Norgessamlingen din til en rimelig penge. Vi har mange norske dubletter, og tilbyr disse til speider for 20 % av hva du må betale hos en frmerkehandler. Send oss en e-post og si hva du mangler, så får du et godt tilbud fra oss! sverre@shetelig.net