RIMLIGE FRIMERKER FOR SPEIDERE

Frimerkebanken har mange norske dubletter, fra de første posthornmerkene til dagens frimerker.

Hvis du er speider, kan du skaffe deg de merkene du mangler til en rimelig penge.

Skriv til oss og fortell hva du mangler, så får du et tilbud fra oss!

Send en e-post til frimerkebanken@sggn.no