Helt siden de første speiderleirene i Norge, har brev og kort blitt stemplet med spesielle stempler, som har blitt et eget samlerområde for frimerkesamlere, og en viktig del av en motivsamling med speiding som tema.

På hjemmesiden til St Georgsgildene i Bergen finner du en samlet oversikt over samtlige stempler som er utgitt i Norge:  http://landseer.no/Nye%20frimerkebanken/index.html

Oversikt over norske maskinstempler finner du på hjemmesiden til Hallvard Slettebø:  https://www.slettebo.no/scout/n-meter.htm

Frimerkebanken har fått laget stempler på arrangementer de siste årene: