Helt siden de første speiderleirene i Norge, har brev og kort blitt stemplet med spesielle stempler, som har blitt et eget samlerområde for frimerkesamlere, og en viktig del av en motivsamling med speiding som tema.

På hjemmesiden til Georgsgildene i Bergen finner du en samlet oversikt over samtlige stempler som er utgitt i Norge.http://landseer.no/Nye%20frimerkebanken/index.html

Ellers har Frimerkebanken fått laget stempler på arrangementer de siste årene: