Brev fra NSF’s landsleir i Bodø 2017, frankert med to personlige frimerker som ble laget til leiren. Brevet selges for kr 50.

Det finnes noen eksemplarer av frimerkene også til salgs.

Det ble laget eget postkort fra Bodø. Vi har noen kort til salgs for kr 10.