Vi har noen få personlige frimerker igjen fra Forsand.

Vi fikk  laget tre personlige frimerker med leirens logo. Da vi pakket ut utstyret fra leiren, viste det seg at vi hadde noen frimerker igjen

Slik ser frimerkene fra Forsand ut:

Merkene er selvklebende. De kan kjøpes enkeltvis eller i sett: Leirbål – Vedhogst – Patrulje. Prisen er 25 kr pluss porto.

Brev

Vi har et par konvolutter med leirstempel og med ett av merkene ovenfor. Pris kr 30 pluss porto. Vi gjør oppmerksom på at konvoluttene har påført navn og adresse, men er ikke sendt i posten.

Bestilling

Bestilling sendes frimerkebanken@sggn.no