Det er laget egne, personlige frimerker til Landsgildetinget på Karmøy. Frimerkene er selvklebende, og kommer i ark på 20 frimerker. Hvert frimerke koster 25 kr, og er beregnet på brev innenlands.

Her ser du de to arkene:

Vil du sikre deg et eksemplar av hvert av merkene, kan du sende en e-post til frimerkebanken@sggn.no