Godt resultat i Frimerkebanken i 2020.

Banken har overført 24.000 som er overskuddet i 2019 og 2020. Pengene deles mellom St Georgsfondet og ISGFs Development fund .

Det viser at mange bekker små gjør en stor Å, men vi er avhengig av at dere fortsatt sender oss frimerker.