Det vil bli utgitt tre personlige frimerker i forbindelse med roverleiren utenfor Stavanger i månedsskiftet juli / august.

Frimerkene vil bli solgt på leirkontoret, på Speidermuseet og i Hotelt.

Det lages kun et lite opplag av disse merkene.