Frimerkebanken fikk laget eget post-stempel til tinget på Karmøy i september.