Forfatter: Sverre Shetelig

Frimerkebanken kommer til tinget på Karmøy

Vi kommer til Karmøy i september med eget stempel, egne, personlige frimerker og eget brev fra Tinget

Velkommen til Frimerkebanken

Speidernes frimerkebank drives av og for speidere, og har som målsetning å øke interessen for frimerkesamling og filateli blant speidere i Norge. Frimerkebanken er en del av arbeidet…

Vil du bli med i banken?

Vi er en liten gruppe på seks – åtte personer som møtes en formiddag i måneden. For tiden holdes møtene første mandag i måneden på Majorstuen. Har du…

Nytt personlig gildefrimerke?

NYE FRIMERKER TIL LANDSGILDETINGET 2021? I forbindelse med Landsgildetinget blir det laget to nye personlige frimerker. Det ene er en ny utgave av frimerket som ble laget til…

Samler du på norske frimerker

RIMLIGE FRIMERKER FOR SPEIDERE Frimerkebanken har mange norske dubletter, fra de første posthornmerkene til dagens frimerker. Hvis du er speider, kan du skaffe deg de merkene du mangler…

St, Georgsgilde frimerke

Frimerkebanken har fått laget et eget St. Georgs Gilde frimerke.  Prisen for hefte med 8 frimerker er: kr. 160,00

SKAL VI BYTTE?

Har du frimerkeklipp liggende? Hva om du gir det til oss i Frimerkebanken og så får du gode, norske frimerker fra oss? Send oss en e-post, så gjør…

Futura 2018

BREV MED STEMPEL Brev stemplet på KFUK-KFUM-leiren Futura i Stjørdal i 2018. Spesialkonvolutt frankert med personlig frimerke utgitt i forbindelse med leiren. Pris hos Frimerkebanken 40 kr. Det…

Nord, Bodø 2017

  Brev fra NSF’s landsleir i Bodø 2017, frankert med to personlige frimerker som ble laget til leiren. Brevet selges for kr 50. Det finnes noen eksemplarer av…

Landsgildetinget i Trondheim 2017

STEMPEL FRA 2017 OG FRIMERKE FRA 2015 Brev stemplet på Landsgildetinget i Trondheim i 2017. Frankert med «Gildefrimerket» fra 2015. Pris  kr 40.

Brev fra NSF’s landsleir Utopia 2009

 UTOPIA 2009 Frimerkebanken har to ulike brev fra NSF’s Landsleir Utopia i Åndalsnes i 2009, stemplet med spesialstemplet på leiren, frankert med frimerkene som Posten Norge gav ut…

FRIMERKEARTIKLER TIL SALG

VI SELGER ENKELTVIS  OG I POSER – BÅDE FRIMERKER OG STEMLPER Frimerkebanken selger frimerker i poser, med 100 ulike fra forskjellige land, kilovare uvasket i poser, norske spesialstempler…