Forfatter: er@95.py@w

Eget stempel til tinget på Karmøy

Frimerkebanken fikk laget eget post-stempel til tinget på Karmøy i september.