mandag, mai 20, 2019

VELKOMMEN TIL FRIMERKEBANKEN

Speidernes frimerkebank drives av og for speidere, og har som målsetning å øke interessen for frimerkesamling og filateli blant speidere i Norge. Frimerkebanken er en del av arbeidet til St. Georgsgildene i Norge.
Frimerkebanken deltar på leir og stevner, her selges artikler som har interesse for speidere som samler på frimerker. Det lages egne stempler til bruk på leiren.