Utopia 2009

Frimerkebanken har to ulike brev fra NSF's Landsleir Utopia i Åndalsnes i 2009, stemplet med spesialstemplet på leiren, frankert med frimerkene som Posten Norge gav ut i forbindelse med Speiderbevegelsens 100 års jubileum. Brevene koster 30 kr pr stk. Mangler du disse brevene, send oss en e-post!

Les mer

VELKOMMEN TIL FRIMERKEBANKEN

Speidernes frimerkebank drives av og for speidere, og har som målsetning å øke interessen for frimerkesamling og filateli blant speidere i Norge. Frimerkebanken er en del av arbeidet til St. Georgsgildene i Norge. Frimerkebanken deltar på leir og stevner, her selges artikler som har interesse for speidere som samler på frimerker.

Les mer