Frimerkene er kommet

Det er laget egne, personlige frimerker til Landsgildetinget på Karmøy. Frimerkene er selvklebende, og kommer i ark på 20 frimerker. Hvert frimerke koster 25 kr, og er beregnet…

Eget stempel til tinget på Karmøy

Frimerkebanken har fått laget eget post-stempel til tinget på Karmøy i september. Vil du ha tilsendt brev med dette stempelet fra tinget, send en e-post til frimerkebanken@sggn.no

Frimerkebanken kommer til tinget på Karmøy

Vi kommer til Karmøy i september med eget stempel, to nye, personlige frimerker. Vil du ha tilsendt brev med disse fra Tinget, send oss en e-post til frimerkebanken@sggn.no

FRIMERKEBANKENS ARBEID GIR RESULTATER

Godt resultat i Frimerkebanken i 2020. Banken har overført 24.000 som er overskuddet i 2019 og 2020. Pengene deles mellom St Georgsfondet og ISGFs Development fund . Det viser at mange…

Velkommen til Frimerkebanken

Speidernes frimerkebank drives av og for speidere, og har som målsetning å øke interessen for frimerkesamling og filateli blant speidere i Norge. Frimerkebanken er en del av arbeidet…

Vil du bli med i banken?

Vi er en liten gruppe på seks – åtte personer som møtes en formiddag i måneden. For tiden holdes møtene første mandag i måneden på Majorstuen. Har du…

Nye personlige gildefrimerker !!

NYE FRIMERKER TIL LANDSGILDETINGET ! I forbindelse med Landsgildetinget blir det laget to nye personlige frimerker. Det ene er en ny utgave av frimerket som ble laget til…

Verdens vakreste frimerke 2019

Et frimerke til Harald Sohlbergs 150-årsjubileum ble valgt til verdens vakreste frimerke utgitt i 2019. Frimerket er designet av Postens egen designer Camilla Kvien Jensen, og viser Harald…

Samler du på norske frimerker

RIMLIGE FRIMERKER FOR SPEIDERE Frimerkebanken har mange norske dubletter, fra de første posthornmerkene til dagens frimerker. Hvis du er speider, kan du skaffe deg de merkene du mangler…

SKAL VI BYTTE?

Har du frimerkeklipp liggende? Hva om du gir det til oss i Frimerkebanken og så får du gode, norske frimerker fra oss? Send oss en e-post, så gjør…

Futura 2018

BREV MED STEMPEL Brev stemplet på KFUK-KFUM-leiren Futura i Stjørdal i 2018. Spesialkonvolutt frankert med personlig frimerke utgitt i forbindelse med leiren. Pris hos Frimerkebanken 40 kr. Det…

Landsgildetinget i Trondheim 2017

STEMPEL FRA 2017 OG FRIMERKE FRA 2015 Brev stemplet på Landsgildetinget i Trondheim i 2017. Frankert med «Gildefrimerket» fra 2015. Pris  kr 40.

Brev fra NSF’s landsleir Utopia 2009

 UTOPIA 2009 Frimerkebanken har to ulike brev fra NSF’s Landsleir Utopia i Åndalsnes i 2009, stemplet med spesialstemplet på leiren, frankert med frimerkene som Posten Norge gav ut…

FRIMERKEARTIKLER TIL SALG

VI SELGER ENKELTVIS  OG I POSER – BÅDE FRIMERKER OG STEMLPER Frimerkebanken selger frimerker i poser, med 100 ulike fra forskjellige land, kilovare uvasket i poser, norske spesialstempler…